Julkisuus opetuksen käyttövoimaksi

Henkilökohtainen historiamme tallentuu nykyään paitsi kouluvihkoihin ja paperisiin kansioihin, myös sähköisiksi tiedostoiksi, portfolioiksi ja mitä erilaisimmiksi mediatöiksi. Koulussa ja harrastuskerhoissa tehdään lukematon määrä oivaltavia hengentuotoksia, jotka jäävät liian usein vain luokka-, koulu- tai harrastusyhteisön ja tekijän lähipiirin ihailtaviksi. Internetin ansiosta syntyneet moninaiset julkaisumahdollisuudet ovat tuoneet myös oppimiseen uuden elementin, joka erottaa tekemisen aiempien sukupolvien mahdollisuuksista: julkisuus määrittää yhä vahvemmin kaikkea tekemistä median parissa.

Mediakasvattaja joutuu siksi yhä useammin pohtimaan, miten suhtautua julkisuuteen: saattaako tehdyt työt myös muiden kuin pienen piirin nähtäväksi, tai avatako kenties koko tekemisen prosessi kaikkien nähtäväksi? Jotta työt eivät hautautuisi tekijöiden kotiarkistoihin ja koulujen ullakoille, joista ne eivät juuri koskaan palaa useiden silmäparien katsottaviksi, on etsittävä keinoja töiden esittelyyn. Töiden julkistaminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin miltä napinpainallus tai hiirenklikkaus ensituntumalta saattaa vaikuttaa. Töiden julkistamisella on monenlaisia seurauksia ja seurannaisvaikutuksia, joihin aikuisen täytyy kyetä varautumaan ja joista hänen täytyy myös kantaa vastuu.

Nuorten ääni kuuluviin

Tämän oppaan tarkoituksena on kannustaa opettajia ja oppilaita mediatöiden julkaisemiseen mutta nostaa samalla esiin keskeisiä julkaisuun liittyviä kysymyksiä, jotta julkisuuden nurjia puolia kyettäisiin ennakoimaan ja minimoimaan. Oppaan tavoitteena on lisäksi antaa konkreettisia eväitä oppijoille omien tuotosten työstämiseen ja esillepanoon sekä opettajille ja ohjaajille vinkkejä mediatöiden työstöprosessin tukemiseen ja ohjaamiseen. Yhtenä tausta-ajatuksena on palvella valtakunnallisen lukiodiplomin (esim. media-, sanataide- ja kuvataidediplomien) tekijöitä ja ohjaajia, joille ei ole toistaiseksi ollut tarjolla juurikaan tekemistä tukevaa opastusta. Pieni julkaisuopas vastaa kuitenkin myös kaikkien niiden mediakasvattajien tiedontarpeisiin, joiden tavoitteena on tukea nuoria oman tekijä-äänen ja -identiteetin rakentamisessa sekä jalostamisessa – riippumatta siitä, puuhastellaanko median parissa koulussa, kotona, harrastusryhmässä vai vaikkapa virtuaaliyhteisössä.

Positiivisen kierteen logiikka pätee aina: Mitä monipuolisemmin saamme mediatöitä kouluyhteisöä tai harrastuskerhoa suurempaan tietoisuuteen, sitä paremmin lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Sitä enemmän syntyy keskustelua sekä eritaustaisten ja -ikäisten ihmisryhmien välistä ymmärrystä, ja sitä enemmän opimme toinen toisiltamme. Sitä enemmän myös nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja ajattelemaan rohkeasti. Tähän tarvitaan kuitenkin aikuisen mediakasvattajan tukea ja apua.

Opettaja ei tekniikan ammattilainen

Julkaisuoppaan lähtökohtana on ollut se yksinkertainen kysymys, miten oppilaiden työt saisi vaivattomimmin esille. Opettaja on pedagoginen, ei tekninen asiantuntija, ja jotta hän voisi keskittyä sisältöön, julkaisuvälineiden tulisi olla helppokäyttöisiä. Monipuolista eri vaihtoehtojen listaamista tärkeämmäksi on katsottu muutamien keskeisten välineiden ja vinkkien esittely, joiden avulla mediakasvattaja pääsee alkuun ja uskaltautuu myöhemmin kokeilemaan uusia aluevaltauksia. Koska välineet muuttuvat koko ajan, yleisten periaatteiden omaksuminen on tärkeämpää kuin yksittäisten työkalujen käyttötaidot. Oppaan keskeisin tavoite on tuoda mediakasvatukselliseen ajatteluun uutta näkökulmaa ja herättää kysymyksiä julkisuuden käsitteen käytännön merkityksestä viestinnän pedagogiikassa – kun keksii sisällön, keksii usein myös toteutustavat.

Sivuston laatimiseen on saatu tukea vuonna 2009 PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelmasta, jota rahoittivat vuosina 2008–2010 Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Länsi-Suomen lääninhallitus ja yhteistyöoppilaitokset, mukaan lukien Messukylän viestintälukio, jonka opetuksessa oppaan ajatuksia ja ideoita on testattu.

Tampereella lokakuussa 2009

Maarit Jaakkola
Viestinnänopettaja, Messukylän lukio

 

 

 

PAOK-hanke |Anna palautetta| © 2009 Maarit Jaakkola