Uskonnon kurssi

Kurssin nimi: Mihin suomalainen uskoo?
Oppiaine: uskonto
Kurssin tyyppi: syventävä (UE5)
Pidetty ensimmäistä kertaa: lukuvuoden 2005–06 kolmannessa jaksossa
Opettaja: Aino Pitkäniemi
Oppilaitos: Kangasalan lukio
Osallistujat: opiskelijoita Kangasalan lukiosta, yhteensä 7 henkilöä

Opettaja kertoo:
Aino Pitkäniemi

Kurssin tavoitteena oli, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista uskonnollisuutta muinaisuskosta nykyaikaan sekä ymmärtää erilaisten uskonnollisten yhteisöjen olennaiset piirteet. Sisältökokonaisuuksiin kuuluivat kirkkohistorian keskeiset tapahtumat, Suomessa vaikuttavat erilaiset uskonnolliset suunnat sekä uskonnon vaikutukset suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Oppimisympäristöksi oli valittu Peda.netin Veräjä. Kurssi oli sijoitettu kolmanteen jaksoon, jotta uskonnon ainereaaliin valmentautuvat opiskelijat saisivat tämän syventävän kurssin suoritetuksi, mikäli se ei ollut mahtunut heidän kurssivalikoimaansa oman koulun tarjottimelta. Jotkut halusivat myös kokeilla verkko-opintoja, koska ne ovat vielä tässä vaiheessa jotain melko uutta, ja joillekin tämä kurssi oli se puuttuva 75. kurssi.

Rakensin kurssin teemoittain. Jokaisen osion alussa oli aihepiiriin johdatteleva itse kirjoittamani teksti ja luettelo aiheeseen liittyvistä avainkäsitteistä. Kurssin oppikirjana käytettiin Editan Suomalaisen uskonnon arkkia. Oheismateriaalina hyödynnettiin muun muassa itse laatimiani syventäviä tekstejä ja Power Point -esityksiä. Olin myös listannut jokaiseen aihepiiriin asiaa selventäviä ja taustoittavia linkkejä.

Jokaiseen osioon sisältyi eritasoisia tehtäviä, joista osa oli valinnaisia, osa pakollisia. Tehtävätyypit vaihtelivat esseistä täydennystehtäviin. Osa tehtävien vastuksista oli löydettävissä suoraan linkitetyiltä internet-sivuilta, osa taas edellytti laajaa omaa pohdiskelua.

Kurssi oli monimuotokurssi. Verkko-opiskeluun liittyi kolme lähitapaamista. Ensimmäisessä tapaamisessa ohjeistin opiskelijoita verkkokurssin suorittamisesta, ja perehdyimme yhdessä oppimisympäristöön. Viimeinen lähitapaaminen taas oli kirjallinen kurssikoe.

Kaikkea ei tarvitse osata heti

Opiskelijat kokivat kurssin mielekkääksi, ja palaute oli positiivista. Pääsääntöisesti myös oppimistulokset olivat hyviä. Joillakin opiskelijoilla oli tosin saattanut olla epärealistinen käsitys verkkokurssista helppona tapana suorittaa opintoja. Heidän opiskelunsa päättyi keskeyttämiseen. Joku taas oli saattanut arvioida voimavaransa ja ajankäyttönsä virheellisesti, minkä vuoksi tehtävien palautus myöhästyi ja tahdissa oli vaikea pysyä mukana. Näissä tapauksissa kurssin opettaja saa varautua kannustamaan ja tukemaan erityisen paljon, jotta suoritukset etenisivät. Hyviä apuvälineitä tähän ovat sähköpostiviestit ja puhelut. Verkkokurssilla on myös tärkeää, että opettaja antaa palautetta jatkuvasti ja että palaute on ajan tasalla eikä sitä joudu odottelemaan kovin pitkään. Opiskelijat kannattaa lisäksi tehdä tietoisiksi verkkokurssin vaatimasta työn määrästä jo kurssin alussa, jotta virhearvioita ajankäytöstä ei pääse syntymään.

Mitä sain verkkokurssista itselleni? Verkkokurssin etu sekä opiskelijalle että opettajalle on se, että tehtävät voi tehdä ja tarkastaa itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Myös kurssin laatiminen on opettajalle kiinnostavaa ja palkitsevaa. Verkkokurssi haastaa opettajaa katsomaan opetustaan uusin silmin monesta eri näkökulmasta. Myös tehtävien laadinta on haastavaa: opiskelijalle ei saa tulla kiusausta kopioida esseevastaustaan vaikkapa jostakin nettiartikkelista.

Verkko-opettajan on syytä huomata, että verkkotekstin laadintaan on paneuduttava uudella tavalla, sillä erityisiä vaatimuksia asettaa tekstin lukeminen näytöltä. Fontti ei saa olla liian pientä eivätkä tekstit liian pitkiä. Tekstejä on jäsenneltävä väliotsikoin, ja kappaleet on kirjoitettava lyhyiksi. Niin ikään navigoinnin johdonmukaisuus ja loogisuus ovat avaintekijöitä opiskelijan ponnistelujen helpottamiseksi. Kurssin suunnitteluun vaikuttaa olennaisesti myös oppimisympäristö, johon kurssi tulee: Peda.netissä ja Moodlessa on erilaisia mahdollisuuksia, ja kummassakin oppimisalustassa on omat hyvät puolensa. Päätyy sitten mihin oppimisympäristöön ja verkkototeutukseen tahansa, toivottavaa opiskelijan motivoinnin kannalta olisi visuaalisesti mahdollisimman onnistunut kokonaisuus.

Verkkokurssilla myös opettaja oppii. Kaikkea ei tarvitse osata heti. Kurssi on helppo päivittää, ja päivittäessään opettaja voi aina parannella kurssia omien kokemustensa perusteella. Tärkeää on, että uskaltautuu pitämään sen ensimmäisen verkkokurssinsa.

Creative Commons License
2007 Oppaan tekijät ja Tampereen kaupunki.