Oppimisympäristön ominaisuuksia

Miten eri tavalla oppimista voi rakentaa verkkoon? Oppimisympäristö Moodle tarjoaa käyttäjälleen useita erilaisia toimintoja, joiden avulla oppimisen virtuaalitilassa voi tehdä haastavaksi, monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. Erilaisten toimintojen avulla säädellään verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Moodlen toimintoihin kuuluvat
 • aineistojen (teksti-, kuva-, äänidokumentit) lisääminen: esimerkiksi Word-dokumentit, Power Point -diat, kuvat, videot ja äänileikkeet voidaan linkittää tehtäväsivulle.
 • web-sivut: sivut, jotka voidaan linkittää toisiinsa verkon hypertekstuaalisuutta hyödyntäen.
 • keskustelualueet: alueelle voidaan luoda periaatteessa rajaton määrä erilaisia viestinvaihdon areenoita.
 • chat: reaaliaikainen keskustelumahdollisuus.
 • tehtävätyökalut: mahdollisuus laatia monivalinta-, dialogi- ja sanastotehtäviä, jotka perustuvat kysymys–vastaus-formaattiin. Tehtäviä on mahdollisuus yhdistellä työpajaksi, jossa opiskelijat pääsevät arvioimaan toisiaan ja hyödyntämään vertaispalautetta.
 • tenttityökalu: mahdollisuus laatia erimuotoisten kysymysten ja vastausten sarja, joka avautuu ja sulkeutuu tiettynä ajankohtana.
 • blogi: opettaja ja opiskelija voivat pitää julkista päiväkirjaa, jossa esimerkiksi pohditaan omaa oppimista tai seuraillaan kurssin etenemistä.
Tehtävien rakentelua näiden toimintojen avulla käydään läpi seuraavissa alaluvuissa. Tässä oppaassa ei käydä läpi tehtävien teknistä toteutusta, sillä ohjeet toimintojen tekniseen rakenteluun löytyvät Moodlesta ja siihen liittyvistä ohjekirjasista, joita on saatavissa myös Tampereen kaupungin Moodlesta. Moodlen käyttöön järjestetään myös käyttäjäkoulutusta. Tässä oppaassa keskitytään toimintojen pedagogiseen hyödyntämiseen ja toiminnoista koottavissa oleviin tehtävätyyppeihin.

Koska oppimisalustaa käytetään selainohjelmistojen avulla, Moodlessa käytetään hyväksi selaimen ymmärtämiä tiedostomuotoja. Tekstimuotoinen materiaali tallennetaan yleensä html-muodossa (Hypertext Markup Language), mutta liitetiedostoissa voidaan käyttää myös muita tiedostomuotoja (jpg, doc, pdf, avi…).

Tampereen kaupungin Moodle on avoin kaikille seutukursseja pitäville opettajille. Tampereen Moodlea hallinnoi Sammon keskuslukion tiloissa toimiva Etäopetuskeskus. Jokainen Moodlen käyttäjä saa tunnuksen, jonka avulla hän kirjautuu oppimisalustaan. Yksittäiselle kurssialueelle voidaan lisäksi asettaa opettajan itse keksimä kurssiavain eli erillinen sanasana, joka opiskelijan on kirjoitettava koneeseen ensimmäistä kertaa kirjautuessaan. Näin varmistetaan, ettei kurssialueelle pääse ulkopuolisia.

Erilaisten toimintojen yhdisteleminen on kiinni opettajan kekseliäisyydestä ja viitseliäisyydestä. Samakin tehtävä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole olemassa – valinta on viime kädessä opettajan. Monipuolisesti erilaisista tehtävätyypeistä koostuva kurssi pitää osanottajat tiiviimmin otteessaan kuin samaa kaavaa toistava tehtäväpolku.

Jokaisen tehtävän onnistuminen vuorovaikutuksellisena kokonaisuutena on kiinni viime kädessä ohjeistuksesta. Kirjallisessa ohjeistuksessa opiskelijoille on kerrottava tarkat tavoitteet:
 • miksi tehtävä tehdään (mitä on tarkoitus oppia),
 • miten se tehdään (mikä on kunkin kurssilaisen työnkuva),
 • missä aikataulussa se tehdään (milloin tehtävän on oltava valmiina, tehdäänkö tehtävän kuluessa välitarkistuksia) ja millaista tuotosta tehtävästä odotetaan (mikä ovat lopputuotoksen muoto- ja sisältövaatimukset),
 • mistä ja miten saa apua sekä lisätietoa (linkit, oheislukemistot, tausta-aineistot, esimerkit).
Tehtävänannolle asettuu näin ollen vieläkin enemmän vaatimuksia kuin luokkatilanteessa annetuille tehtäville. Ohjeen on oltava mahdollisimman seikkaperäinen, ja siihen on sisällyttävä myös ohjeita vuorovaikutusprosessien etenemisestä (kuka pitää yhteyttä kehen, millä tavalla, mikä on opettajan rooli prosessissa).

Tehtävänteko-ohjeet on syytä kirjoittaa kurssin uutispalstalle, sillä uutispalstalle lähetetyt viestit ohjautuvat automaattisesti opiskelijan sähköpostiin. Monilla muilla keskustelualueilla opiskelija voi itse päättää, tilaako keskustelualueen sähköpostiinsa, joten tavalliselle foorumille lähetetty ohjeistusviesti saattaa jäädä huomaamatta. Opiskelijoita kannattaa rohkaista myös kysymään tarkentavia ohjeita, jos tehtävänannossa ilmenee jotain epäselvää. Lisäohjeiden kysyminen on erityisen helppoa, jos opettaja on tavoitettavissa reaaliaikaisesti Skypen tai Messengerin välityksellä.

Creative Commons License
2007 Oppaan tekijät ja Tampereen kaupunki.